Paralel Tıp

Tarih : 13 Kasım 2014

Dr. Mine Önal

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

Tıbbın paraleli olur mu?

Oldu bile…

Artık tıp fakültelerinde öğretilmeyen, bilimsel olmayan nur topu gibi bir tıbbımız var.

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2014 günlü Resmi Gazete’de ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ni yayınlamış ve yürürlüğe koymuştur.

Yönetmelik kapsamında ondan fazla sağlık hizmeti’tanımlanmış.

Sülük tedavisi ve kupa terapisi tanıdık geldi.

Cehaletimi mazur görün ama yönetmelikte adı geçen tedavi yöntemlerinin pek çoğunun ne işe yaradığını, neyi nasıl tedavi ettiğini bilmiyorum.

Örneğin ‘Maggot Tedavisi’ ne demek? İnternette küçük bir araştırma yaptığımda aslında ne derece yaygın kullanıldığını ve sinek larvalarının yaralara ekilmesiyle uygulanan bir tedavi şekli olduğunu, reklamlar marifetiyle öğrenmiş oldum.  ‘Çoğu zaman antibiyotikten daha etkili’ bir tedavi yöntemiymiş!

Kayropraksi ise ‘Ağrılara Sihirli Dokunuş’ sloganıyla ‘Avrupa’nın en popüler manuel tedavi tekniği’ olarak pazarlanıyor.

Bu alandaki rantı ve olası istismarı tahmin etmek zor değil.

Çıkarılan Yönetmeliğin en başında ‘Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir’ deniyor.

Paylaşır mısınız bilmiyorum ama bir hekim olarak bazı endişelerim var.

Öncelikle bilim dışı yöntemlerin, kimler tarafından, nerelerde, nasıl uygulanacağının yasalarla düzenlenmesi, konuya meşruiyet kazandıracak ve bu alanda zaten var olan kötüye kullanım, çok muhtemel, daha da yaygınlaşacak.

Ama en kötüsü pek çok ciddi hastalıkta bilimsel olarak kanıtlanmış etkin tedavi yöntemleri varken, ‘tamamlayıcı’ ya da ‘alternatif’ uygulamalarla zaman kaybeden, zarar gören hastalarımız olacak.

Çok mu kötümserim?

Türk Tabipleri Birliği, yönetmelik henüz taslak halindeyken, uzmanlık dernekleriyle ortak bir çalışma yürütmüş, düzenlemenin önümüzdeki dönemde bilimsel tıbbın gelişimine, hekimlik mesleğine ve toplum sağlığına ciddi bir biçimde zarar verebileceğini öngörmüştür.

……

Daha fazla söze gerek var mı?

Bir kez bu kapı aralanırsa yakında reçete yerine muska yazmaya başlarız.

 

 

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler