Hekim açığı var mı, yok mu?

Tarih : 09 Ekim 2014

Sağlık Bakanlığı Türkiye’de hekim açığı olup olmadığına karar veremedi. Tıp fakültesi kontenjanlarının artmasıyla birkaç yıl içinde hekim açığı kalmayacağını ileri süren Bakanlık diğer yandan ‘hekim açığı var’ diyerek her yıl azalan asistan kontenjanlarını düzenlemek yerine Yunanistan’dan hekim ithal etmek için girişimlere başladı. 

Hekim Postası

Sağlık Bakanlığı hekim açığı olduğu gerekçesiyle gündeme getirdiği “ithal hekim” projesinin kamudaki ilk adımını ekonomik sıkıntı yaşayan Yunanistan ile atmaya karar verdi. Özel hastanelerde çalışma izni verilen yabancı doktorlara yeni düzenlemeyle kamuda çalışmanın da yolu açılmış olacak. Yirmi bin uzman doktor açığını ithal hekimle kapatmayı planlayan Türkiye ilk etapta Yunanistan’dan 5 bin doktor getirmeyi düşünüyor. Yunanistan’a giden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “YÖK ve Dışişleri ile görüşeceğiz. Yunanistan’da doktorlar uzmanlık eğitimi için uzun yıllar bekliyorlar. Biz bu doktorlara uzmanlık eğitimini Türkiye’deki üniversitelerde yaptırırsak hem asistan ihtiyacımızı karşılarız, hem de gelecekte uzman doktor ihtiyacımıza çare olur. Bizim de 10 bin pratisyen hekim, 20 bin uzman hekime ihtiyacımız var” diye konuştu.

Asistan sayıları niye azaltıldı?
Sağlık Bakanı, asistan ihtiyacından bahsederken yıllar içinde gerek eğitim-araştırma gerekse üniversite hastaneleri genelinde asistan kadrolarında yarı yarıya azalmaya gidildiğini görmezden geldi. Konuyla ilgili Ankara Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada “Sayın Bakanın, iddia ettikleri uzman hekim ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda galiba kafası çok net değildir. 30 Mayıs 2014 tarihinde tıp fakültelerinin kontenjanlarının artırılmasıyla 20 bin uzman hekim açığının 4-5 yıl içerisinde kapatılacağını söyleyen de, bu sözün üzerinden iki ay geçmeden Yunanistan’dan asistan hekim ithal etmeye yönelen de aynı Bakan’dır.” ifadelerine yer verildi.

hekim açığı var  mı yok mu

Dil sorunu nasıl çözülecek?
Açıklamada, yetkililerin yabancı hekimlerin Türkçe’yi asistanlık döneminde öğreneceklerini söylediği hatırlatılarak, “Hasta ile anlaşmayı öğrenene kadar alamadıkları eğitimden, tedavi edemedikleri hastalardan kim sorumlu olacaktır? Yabancı hekimlerin ihtisaslarını tamamlamalarının ardından uzman hekim olarak görev yapmaya devam edip edemeyecekleri belirsizdir. Hekim dağılımındaki bölgesel eşitsizliklerin giderilmesinde yabancı hekimlere nasıl bir rol verilmesi düşünülmektedir? Yabancı hekimler ülkemizde hangi statüde istihdam edilecektir? Bunların hiçbirinin yanıtı belli değildir.” denildi.

“İthal asistan hekim” meclis gündemine taşındı.

Ankara Tabip Odası’nın hükümetin yabancı asistan hekimlerle hekim açığına çare aramasına ilişkin yaptığı girişimler CHP Tokat milletvekili Dr. Orhan Düzgün tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Düzgün tarafından kaleme alınan soru önergesinde Tıpta Uzmanlık Sınavında açılan kontenjan sayılarının 2008 yılından bugüne, yüzde 15-20 oranında düşürüldüğüne işaret edilerek, 20 bin uzman hekim açığı varsa uzmanlık kontenjanların niçin azaldığı, sözü edilen açığın uzmanlık alanlarına göre dağılımının nasıl olduğu ve nasıl hesaplandığı, uzmanlık öğrencisi kadro sayıları azaltılırken Yunanistan’dan uzmanlık öğrencisi ithal etme arayışının hangi gerekçeden kaynaklandığı soruldu. Sağlık Bakanı’nın 20 bin hekimin alana girmesiyle önümüzdeki 4-5 sene içinde hekim açığının kapanacağı yönündeki beyanına da yer verilen önergede  “Hal böyleyken, yabancı asistana niçin gereksinim duyulmuştur?” denildi. Önergede ayrıca “Türkiye’de hekimlerin uzmanlık eğitimi bekleme süreleri, Yunanistan’la karşılaştırılarak, ne kadardır? Türkiye’de hekimlerin uzmanlık eğitimi için bekleme sürelerinde son 10 yılda nasıl bir değişim olmuştur? Giderek artan tıp fakültesi kontenjanları ile hekimlerin uzmanlık eğitimi için bekleme sürelerinde nasıl bir değişim öngörülmektedir?”sorularının da cevaplanması istendi.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler