Muayenehaneler için yeni düzenleme

Tarih : 22 Mayıs 2014


Yönetmeliğin son haline göre muayenehane açmak için depreme dayanıklılık raporu artık istenmeyecek.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 21 Mart 2014’te yapılan düzenleme ile toplam 19 maddede değişikliğe gidildi. Yürürlüğe girdiği 15 Şubat 2008’den bu yana 15 kez değiştirilen yönetmelikte muayenehanelerle ilgili yapılan düzenlemeler şöyle:

 • * Binanın ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu, muayenehane açma başvurusunda istenecek belgeler arasından çıkarıldı.
 • * Üst katta bulunan muayenehaneler için asansör zorunluluğu sürerken, asansöre ait ölçüler kaldırıldı.
 • * Polikliniklerin, mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisine sahip en az iki tabip tarafından müştereken açılıp işletileceği hükme bağlandı. Poliklinik ortağının tek kalması ve üç ay içinde tabip ortak bulamaması durumunda polikliniğin muayenehaneye dönüştürülmesine izin veren düzenleme ise yürürlükten kaldırıldı. Bu haliyle, tek tabip kalan polikliniğe üç ay içinde ortak tabip bulunamazsa poliklinik faaliyetlerine son verilecek.
 • * Muayenehaneler, Bakanlıkça yapılacak planlamalar bünyesinden çıkarıldı.
 • * Yönetmeliğin 16. Maddesinde yer alan “Tıp merkezinde, tabip olan ve tam zamanlı çalışan bir mesul müdür bulunur” ifadesinin başına “muayenehaneler hariç” ibaresinin eklenmesiyle, muayenehanelerde çalışma saatleri içinde hekim bulundurma zorunluluğu kaldırıldı.

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorumlar (1)
 • 23 Mayıs 2014 tarihinde ilhami Telli tarafından

  ATO yönetici kadrosuna selamlarım ile. Kızılay-Sıhhıye -Necatibey gibi Ankara’nın en eski semtlerinde , binalar kaliteli de olsa, yangın merdiveni çoğunda yok. Birinci katta açılmak istenen doktor muayenehanesi için. tüm apartmanın yangın yönetmenliğine uygunluğu ,(yangın merdiveni dahil ) isteniliyor. 3-4-5-6. katlardaki avukatlardan, 5-10 işçi çalıştıran iş yerlerinden istenilmiyor. Apartman adına büyük riske girip,depreme dayanıklılık belgesini aldığım gün ” ….artık gerekmiyor ” kararı çıktı.” İDEAL MUAYENEHANE ” yaklaşımı çok güzel ama… Kızılay-Sıhhıye -Necatibey gibi ve benzer şartlardaki yerlerde muayenehane açmak isteyenlerin sorununu biliyormusunuz ?. Herhangibir girişiminiz oldu mu?
  Selamlar.

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :

  Arşivler