Hukuksuz nöbete HAYIR!

Tarih : 22 Mayıs 2014


Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına dayatılan nöbet uygulaması büyük tepki çekiyor. Hekimler ve sağlık çalışanları ülke genelinde yaptıkları protesto eylemleriyle “hukuksuz nöbete hayır” diyor.

Aile hekimleri ve sağlık çalışanlarına dayatılan “ayda en az 8 saat nöbet” uygulaması, arka arkaya gerçekleştirilen eylemlerle protesto edildi. Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi üyesi sağlık emekçileri 29 Nisan’da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla  “Bu nöbeti tutmuyoruz!” dediler.

Bakanlık önünde nöbet protestosu

Daha sonra Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolunun çağrısıyla pek çok ilden tabip odaları, aile hekimliği dernekleri ve sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri 03 Mayıs’ta Ankara’da Abdi İpekçi Parkında bir araya gelip Sağlık Bakanlığı önüne yürüdüler ve angarya nöbeti tutmayacaklarını bir kez daha ifade ettiler.

Basın açıklamalarında konuşmalar yapan TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, birinci basamak sağlık hizmetinin misyonunun koruyucu hekimlik olduğuna dikkat çekerek, acil sağlık hizmeti ile koruyucu sağlık hizmetinin birbirinden farklı şeyler olduklarını ve şimdi getirilmek istenen sistemin bilimsel olmadığını vurguladı. İlhan, “TTB olarak sizlerin bu haklı direnişinizi kutluyor, arkanızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” diye konuştu.

Bir süredir Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüşmek üzere randevu talep ettikleri halde kendilerine geri dönülmediğini belirten TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Dr. Filiz Ünal İncekara, 112’lerin özel çalışma biçimleri olduğunu hatırlattı ve “Bu angaryalar sırasında bir çalışanın, bir hastanın veya yaralının başına bir şey gelirse bu sizin sorumsuzluğunuz nedeniyle olacaktır.” dedi.

Ankara Aile Hekimliği Derneği adına konuşan Dr. Dadal Günçe, “Sağlık Bakanlığı çuvalladığı için yasalarla ve yönetmeliklerle ait olmadığımız bir yerde nöbet tutmamız isteniyor” derken, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Erkal Genişler, “Sağlık Bakanı’nın ASM elemanları olarak ne iş yaptığımızı bilmediğini düşünüyor, kendisini, ne iş yaptığımızı öğrenmek üzere gelip bir günü ASM’de geçirmeye davet ediyoruz” diye konuştu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı Dr. Çetin Erdolu da, birinci basamakta uygulanmaya çalışılan sistemle, beş kişinin işini bir kişiye yaptırarak ve sağlıkçıların omuzlarına ağır iş yükü yükleyerek sağlıkta tasarrufa gidilmeye çalışıldığını söyledi.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorumlar (1)
 • 22 Mayıs 2014 tarihinde Osman Nuri Şentürk tarafından

  Biz Aile Hekimliği Uzmanları olarak o nöbetleri çok tuttuk. Şimdi bize, geçen yıl imzaladığımız sözleşmede yer almayan bir nöbet dayatılmaya çalışılmaktadır. Bu kararın altına imza atanlar bir silsile oarak hukuk önüne elbet çıkacak ve cezalarını çekecektir.Düşünün, ev kiralıyor ve bir sözleşme imzalıyorsunuz, her yıl şu kadar zam yapılacak diye. Sonra ev sahibi, bikaç ay sonar, ortada bir neden yokken “irayı şu kadar artırdım, YERSEN” diyor. YEMEM!

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :

  Arşivler