Akli meleke raporu aile hekiminden

Tarih : 22 Mayıs 2014


Aile hekimlerinin, hukuki işlemler için istenen akli meleke raporunu verme yetkisi Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bir kez daha resmileşti.

Müsteşar Nihat Tosun imzasıyla 10 Mart 2014’te yayınlanan genelge ile aile hekimleri, akli meleke raporunu vermekle yetkilendirildi. Mesleğini icraya yetkili olan tabiplerin, kişinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığının tespiti için doğru algılama, kavrama ve buna göre hareket etme konusundaki ruhsal yeteneklerini, zihinsel işlevlerini, fiziksel vaziyeti zaman ve mekan oryantasyonları gibi bir dizi davranış özelliklerini saptayarak kişi hakkında sağlık raporu düzenlemeye yetkili oldukları belirtilen genelgede, “Mevzuatta kurul, kurum veya uzman hekimlerin yetkili kılındığı durumlar haricinde aile hekimleri de dahil olmak üzere mesleğini icraya yetkili olan bütün tabipler akli meleke raporlarını düzenlemeye yetkili olup ancak tabip gerek gördüğünde ilgili uzmana sevk ederek uzman tarafından karar verilip raporun düzenlenmesini talep edebilecektir.” denildi. Öte yandan, genelgeden önce de aile hekimleri zaten bu raporu verebiliyordu.

Aile hekimleri dikkatli davranmalı

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Handan Yüksel konuyla ilgili olarak, Aile Hekimliği Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca bu tür raporları vermelerinin mevzuata uygun göründüğünü ancak yine de dava konusu olabilecek durumlara karşı aile hekimlerinin dikkatli davranması, hastaya uygulanan muayenenin poliklinik sayfasına kaydedilmesi konusunda özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Tanıdan emin olunmayan durumlarda sevk yolunun açık olduğunu hatırlatan Yüksel, hekimlerinin bir kısmının bu raporları vermeyi, bir kısmının da daha güvenli görülen sevk yolunu tercih ettiklerini bildirdi.

Var olan uygulama değişmedi

Genelgenin yayınlanmış olmasının var olan uygulamayı değiştirmediğini aktaran Türkiye Psikiyatristler Derneği Başkanı Dr. Tunç Alkın ise, “Her türlü alım satım işlemleriyle ilgili raporları aile hekimlerinin düzenlemesine karşı değiliz” diye konuştu. Psikiyatristlerin sayısının bu tür raporları hazırlamaya yetmeyeceğini kaydeden Alkın, adli süreçleri ilgilendiren durumlarda ise psikiyatriste sevk edilmesini uygun gördüklerini belirtti. Dr. Alkın ayrıca, aile hekimlerinin bu tür raporları hazırlama konusunda bilgilerini tazeleyecek eğitim programına ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorumlar (1)
 • 08 Mayıs 2018 tarihinde Aziz tarafından

  En basit rahatsızlıkta bile bir sürü tetkik yaptırılırken, sıradan işçi, memur alımlarında bile heyet raporu istenirken, çok önemli sonuçlar doğurabilen hukuki işlemlerin yapılabilmesi için hiç bir tıbbi tetkkik yaptırılmadan bu konuyu tamamen doktorun insiyatifinre bırakarak ve konunun uzmanı psikiatristler dışındaki pratisyen hekimler dahil tüm doktorlara bu yetkiyi vermenin günümüz şartlarına uygun olmadığını ve özellikle vekaletname ve vasiyetnamme düzenleme işlemlerinde büyük oranda istismarlara ve olumsuz sonuçlara sebep olduğu kanaatindeyim.

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :

  Arşivler