Birlik oldular… Kazandılar…

Tarih : 27 Mart 2014


Asistan hekimlerin bir araya gelerek başlattıkları protesto ve iş bırakma eylemleri art arda kazanımlarla sonuçlanıyor. İzmir’in ardından İstanbul’da da greve giden asistanlar, taleplerinin karşılanacağı sözünü aldılar.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri, nitelikli eğitim ve insanca çalışma şartları istediklerini bildirerek başlattıkları iş bırakma eylemine, taleplerinin kabul edilmesinin ardından 3 Mart 2014 tarihinde yaptıkları basın açıklaması ile ara verdiler.

Hekimler yaptıkları açıklamada, kazanımlarını aylık toplantılarla takip edeceklerini ve hak kayıpları olması durumunda yeniden bir araya geleceklerini duyurdular. Kabul edilen taleplerin bazıları şöyle:

. Asistan hekimlerin iş yükünü arttıran rapor çıkarma gibi işlemler için tıbbi sekreter sağlanması, temel bilimlerde gerekli sağlık teknisyen ekibinin sağlanması, kliniklerde ve polikliniklerde hekimin yapması gerekmeyen işler için hekim dışı sağlık çalışanı alınması,

. Eğitim saatlerinin mesai saatleri içerisinde haftada en az yarım gün olacak şekilde planlanması.

. Polikliniklerde asistan hekimlerin tek başlarına hasta bakmamasının, eğitim kadrosundan bir ve asistan hekimlerden bir kişi birlikte olacak şekilde birlikte poliklinik yapmalarının sağlanması,

. Yıllık izinlerin tam olarak kullanılmasının sağlanması,

. Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısına 4 asistan hekimin katılması, Sağlık Bakanlığı ile ek kadro talebi ile ilgili görüşmenin sağlanması,

. Ek ödemelerde dağıtılabilecek miktarın %100’den ödenmesi

Bu taleplerin sürdürülebilirliğinin denetlenmesi amacıyla her ay döner sermaye komisyonu toplantısından sonra en geç bir hafta içinde İzmir Kamu Hastaneler Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreteri, Hastane Yöneticisi, Başhekim ve asistan temsilcilerinin bulunduğu bir toplantı yapılması da kabul edildi.

Bir zafer de İstanbul’dan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan hekimlerinin 14 Mart 2014 günü başlatılan grev de kazanımla sonuçlandı.

Grevin başlamasının ardından İstanbul Tabip Odası başkan ve genel sekterinin de katılımıyla, asistan hekim temsilciler ile hastane yöneticisi arasında görüşme gerçekleştirdi. On başlık altından toplanan ve görüşmede kabul edilen taleplerin bazıları şöyle:

. Eylül TUS’unda kadroların yalnızca Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosu şeklinde açılması ve yeterli sayıda asistan alınması,

. Asistan hekimlerin görev tanımları ve eğitim süreçleri dışında yer alan işlerin belirlenmesi amacıyla bir “komisyon” oluşturulması ve görev tanımında yer almayan işlerin asistanlarca yapılmamasının sağlanması,

. Performans ödemelerinde iyileştirme yapılması,

. Acil serviste yeşil alan ve sarı alanda nöbet tutan acil tıp dışı branşların asistanlarının acilde nöbet tutanlarına kişiye özel, ayrı ayrı görevlendirme yazısı yazılması

. Klinik rotasyonlarının etkin şekilde yapılmasının sağlanması, eğitim saatlerinin mesai saatleri içerisinde yapılması için çalışma koşullarının düzenlenmesi

. Poliklinik ve konsültasyon hizmetlerine uzman tabip veya eğitim sorumlusunun eşlik etmesinin sağlanması.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler