SGK Başkanı ile sorunlar görüşüldü

Tarih : 19 Şubat 2014


ATO ve TTB tarafından SGK Başkanı’na yapılan ziyarette, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sorunları ele alındı. Tatil günlerinde acil dışı çalışmanın önlenmesi için provizyon verilmemesi ve maaşları geciktiren kuruluşa hakedişlerin ödenmemesi talepleri iletildi.

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan ve Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Selçuk Atalay ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rıza Özbek 8 Şubat 2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan’ı ziyaret etti.

Özelde çalışanların hafta tatili

Görüşmede, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunları da ele alındı. Pek çok özel sağlık kuruluşunda hafta sonu ve resmi tatil günlerinde poliklinik çalışmalarının sürdürüldüğü, bu durumun rekabetin doğal sonucu olduğu ve sağlık çalışanlarının dinlenme hakkını ihlal ettiği, çalışan sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtilerek Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde aciller dışında rutin poliklinik hizmetleri için SGK’dan provizyon verilmemesi talebi yinelendi.

Maaşları geciktiren kuruluşa ödeme yapmayın

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının özlük haklarında yaşanan sorunlar ile ücretlerinin zamanında ödenmemesi konuları da gündeme getirildi. Bu konuda TTB Özel Hekimlik Kolu toplantısında geliştirilip mutabık kalınan, özel sağlık kuruluşlarına SGK tarafından hak edişlerin ödenmesinden önce çalışanların ücretlerinin eksiksiz yatırılmış olduğunun belgelenmesi ve personeline ödemelerini yapmayan kuruluşlara hak edişlerin personel ödemelerini tamamladıktan sonra yapılması önerisi iletildi. Buna yönelik düzenleme yapılması için SGK ile birlikte bir çalışma yapma talebi aktarıldı.

İşyeri hekimliği ve SGK çalışanları

SGK’da çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının sorunları ve özlük haklarıyla ilgili konuların değerlendirildiği görüşmede, sağlık personelinin çalışma koşulları ve sorumluluklarının ağırlığı ifade edilerek, özlük haklarında iyileştirmelere ihtiyaç olduğu, geriye gidilmesinin ise kabul edilemez olduğu belirtildi.

SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, söz konusu başlıkların önemine değinerek çözüm geliştirme konusunda çalışacaklarını ifade etti.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler