Nöbete ve hak kayıplarına hayır!

Tarih : 21 Ocak 2014

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun çağrısıyla, aile hekimlerine dayatılan acil nöbetleri, uzmanlık eğitimi zorlamaları ve hak kayıplarıyla ilgili olarak 16 Ocak 2014 tarihinde birçok ilde olduğu gibi Ankara’da da basın açıklaması yapıldı.

TTB Aile Hekimliği Kolu ve Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen basın toplantısında, Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının, kendilerini kamu hastanelerinde acil nöbet tutmaya zorlayan Sağlık Torba Yasasını kabul etmeyecekleri dile getirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Gülriz Erişgen, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Handan Yüksel, ATO Aile Hekimliği Komisyonu’ndan Zafer Çelik ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Ebru Basa ile Rıza Özbek katıldı.

Ücretler düşürülecek

Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde yayınlamayı düşündüğü Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Değişikliğine de değinilen basın toplantısında, değişiklikle ASM çalışanlarının ücretlerinin düşürüleceği, yeni ek görev ve sorumluluklar getirileceği ve kazanılmış hakların geriye götürüleceğinin anlaşıldığı belirtildi.

Uzmanlık eğitimi ile ilgili endişeler var

Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun ‘Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi’nin esaslarını belirlemek amacıyla 2-3 Ocak 2014 tarihinde yaptığı toplantında aldığı kararlar aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’nın, yıllardır birinci basamak hizmet birimlerinde hizmet yürütmekte olan pratisyen hekimlere uzmanlık sınavına girme şartı getirmesi, eğitimin belirsiz içeriği, 6 yıl gibi uzun bir süreye yayılacak olması, 6 aylık rotasyonlarla kendi nüfusundan kopması ihtimali gibi yaşanabilecek birçok olası sorunların endişelere neden olduğu ifade edildi.

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler