Sağlık emekçileri haklarını aramak için G(ö)revde

Tarih : 23 Aralık 2013


Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelerden, haklarını arayan sağlık çalışanlarının grev haberleri yayılmaya başladı. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yardımcı personelin eylemini İstanbul Üniversitesine bağlı hastaneler, Tunceli Devlet Hastanesi ve son olarak İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki grevler izledi.

Sorunlar çözülmezse süresiz iş bırakma eylemi yapılacak

İzmir Bozyaka EAH geçtiğimiz yıl Kasım ayında eğitimlerinin aksamasını, performans ücretlerinde yaşanan kesintiler, çalışma şartlarının olumsuzluğu ve 36 saati bulan zorunlu çalışma koşullarını protesto etmek için bir araya gelen asistan hekimlerin eylemine tanık olmuştu. Tam bir yıl sonra bu sefer sağlık çalışanları, hastanelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve yöneticileri uyarmak üzere 28-29 Kasım tarihlerinde iş bırakma eylemi yaptılar. Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası da eyleme destek verdi.

Ameliyathane çalışanı anestezi teknisyenleri, hemşire ve taşeron firma elemanlarının önayak olduğu eyleme başka servislerden hemşire ve asistanlar da katıldı. Sağlık çalışanları yaptıkları basın açıklamasında gerek kendi sağlıkları gerekse hastaların sağlığını düşünerek ameliyathanelerin olumsuz fiziki şartlarına ve angaryaya varan çalışma şekline karşı mücadele başlattıklarını söylediler. 2 günlük eylemin ardından sağlık çalışanları maddi gelirlerinin azalmasından mobbing uygulamalarına varan sorunlarını içeren 14 maddelik bir listeyi hastane başhekimliği ve yönetimine sundular. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyeri temsilciliğinden edinilen bilgiye göre bu sorunların devam etmesi halinde ilerleyen günlerde sağlık çalışanlarının KESK’in de eylemiyle birleştirilecek şekilde süresiz iş bırakma eylemine gidecekleri, mobbing ve sürgünlerin yaşanması durumundaysa tarihe bakılmaksızın iş bırakılacağı öğrenildi.

Behçet Uz’da asistanlar kazandı!

Geçen yıl Bozyaka’da yapılan asistan eylemlerine destek olan Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan asistanlar bir yıl sonra yine benzer nedenlerle ancak bu sefer kendi hastanelerinde iş bırakma eylemi yaptılar. Hekimler, can güvenliklerinin korunması, daha nitelikli uzmanlık eğitimi alabilmeleri, ücretlerin iyileştirilmesi, keyfi çalışma saatleri ve şartlarının düzeltilmesi, izin haklarının kullandırılması talepleriyle 10 Aralık’ta başlattıkları iş bırakmayı hastane yöneticisi ile yapılan görüşmelerden sonra taleplerinin büyük oranda karşılanacağı sözü üzerine 12 Aralık’ta sonlandırdılar. Asistan hekimler, kendilerine verilen sözlerin ve başlatılan sürecin takipçisi olacaklarını belirterek beklentilerinin karşılanmaması halinde daha kararlı bir şekilde süresiz greve gideceklerini açıkladılar.

Tunceli’de iş bırakma

Tunceli Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları 27 Kasım’da performansa dayalı çalışma sisteminin kaldırılması ve ek ödemelerin yapılması talepleriyle gerçekleştirdikleri iki saatlik iş bırakma eyleminin ardından taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine 12 Aralık’ta hastane genelinde bir günlük iş bırakma eylemine gittiler.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Tunceli Şube Temsilcisi Gürbüz Solmaz Hekim Postası’na yaptığı açıklamada, Valiliğin kurum amirlerine talimat vermesine karşın yaklaşık 20 gündür devam eden eylem etkinliği süresince kendileriyle henüz bir görüşme yapılmadığını aktardı. Personel üzerinde kurulan baskının devam etmesi üzerine bir günlük grevi tüm sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Solmaz, personel üzerindeki baskının sonlandırılması, güvenlik sorunun çözülmesi, fazla mesai ücretlerinin verilmemesi, izin kullandırılmaması gibi sorunlarına çözüm aradıklarını belirtti. Solmaz önümüzdeki süreç içinde görüşmeler gerçekleşmez ve sorunlar çözülmezse basın açıklamaları, iş bırakma ve oturma eylemleriyle mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

İstanbul yine grevde

İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerde geçen Aralık ayında patoloji asistanlarının insanca çalışma koşulları talepleriyle başlattıkları iş bırakma eylemi, bir yıl sonra bu sefer tüm sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlık emekçileri insanca yaşanacak temel ücret, ek ödemelerin maaşlara ve emekliliğe yansıtılması talepleriyle iş bıraktı.

Çapa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Haseki Kardiyoloji bölümünde bir araya gelen sağlık emekçileri, “Öfkeliyiz, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Öfkeliyiz, grevdeyiz”, “Güvenceli iş istiyoruz”, “Performans sistemi kaldırılsın, tedavide katkı ve katılım payları kaldırılsın”, “Sağlıkçılar yürüyor yönetim uyuyor” sloganları attı. Klinikler önünde sağlık emekçileri adına açıklama yapan SES Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel, ek ödemelerin maaşlara ve emekliliğe yansıtılması ve insanca yaşanacak temel ücret için mücadele ettiklerini ifade etti.

Direniş çadırından zaferle çıkıyorlar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve yapılacak taşeron ihalesi öncesi aleyhlerine olan maddelerin düzeltilmesi, ücretlerine gerekli zammın yapılması ve sendikalarının tanınması talepleriyle 6 Kasım’da eyleme giden Dev Sağlık İş üyesi taşeron işçiler 12 Kasım’da firma tarafından ‘yasadışı eyleme katıldıkları’ gerekçesiyle işten çıkarıldılar. Devam eden eylemler sırasında işten çıkarmaların artmasıyla toplamda sayıları 51’i bulan taşeron işçi, işe geri dönmeleri ve demokratik taleplerinin yaşama geçirilmesi talepleriyle 13 Kasım’dan itibaren hastane bahçesine direniş çadırı kurdular.

40 günün sonunda anlaşmaya varıldı

İşçilerin yaklaşık 40 gün süren direnişi de sonuç verdi. Hacettepe Rektörlüğü, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Dev Sağlık-İş Sendikası yöneticileri ve işçiler masaya oturarak mutabakata vardı. Sendika Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bütün arkadaşlarımızın taşeron olmaksızın, doğrudan üniversitenin işçisi olarak görev yapması için anlaştık ve süreci başlattık” dedi.

ATO yalnız bırakmadı

Direniş boyunca destek veren pek çok kitle örgütünün yanı sıra Ankara Tabip Odası da işçileri yalnız bırakmadı. Çeşitli kereler direniş çadırını ziyaret eden ATO Yönetim Kurulu üyeleri, 4 Aralık’ta da TTB Merkez Konseyi temsilcileri ile birlikte, Rektör Prof. Dr. Murat Tuncer’i ziyaret ederek çıkarılan taşeron işçilere işlerinin iade edilmesi taleplerini ilettiler.

ATO Yönetim Kurulu üyeleri, kurulan direniş çadırında işçileri ziyaret ettiler.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler