“Biz kazandık sıra sizde!”

Tarih : 23 Aralık 2013


Aydın’da asistan hekimlerin bir yıllık mücadelesi sonuç verdi.

Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesindeki asistanlar, nöbet ücretlerinin düzenli yatırılması, güvenlik önlemlerinin artırılması, eğitimlerin aksatılmaması ve sınırsız hasta sayısı uygulamasına son verilmesi gibi taleplerine ilişkin olarak geçen yıl 24 Aralık’tan bu yana Başhekimlikle yapmak istedikleri görüşmeler kabul edilmeyince, yıl içerisinde aralıklarla düzenledikleri basın açıklamalarıyla sorunlarını kamuoyuyla paylaştılar. Sorunları devam eden asistanların mücadelesi karşısında yönetim ise uyguladığı baskıları artırdı.

Döner sermayenin düşürülmesi kırılma noktası oldu

Asistanlar son olarak 11 Kasım 2013’de Rektörlükle yaptıkları görüşmede, can güvenliklerinin korunması için gerekli önlemlerin alınmadığı, eğitim şartlarının yeterli olmadığı, çalışma şartlarının ağırlığı, ücretlerin düşük ve düzensiz oluşu ve asistanlar üzerinde mobbing uygulandığına dair şikayetlerini yinelediler. Bu görüşmeden de olumlu sonuç alamayan asistanlar için, döner sermayelerinin azaltılarak Türkiye’deki diğer üniversite hastanelerinde ödenen ortalamanın dörtte birinin de altına düşmesi kırılma noktası oldu.

Süresiz iş bırakma eylemine başladılar

Asistanlar,  2 Aralık Dünya Köleliğin Yasaklanma Günü’nde süresiz iş bırakma eylemine başladı. TTB, Aydın Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aydın Şubesi sürece destek verdi. Eylemin ilk üç gününde yapılan görüşmeler, yönetimin asistanların itirazlarını sadece para meselesine indirgemesi nedeniyle olumsuz sonuçlandı.

Beş günlük grev sonunda talepler kabul edildi

Eylemin dördüncü gününde yapılan görüşmede ise Rektörün iletilen bütün konularda elinden gelen her şeyi yapacağına dair söz vermesi üzerine beşinci gün olan 6 Aralık 2013’te eylem sonlandırıldı. Asistanlar, sürecin takipçisi olacaklarını ve sorunlarının devam etmesi halinde mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdular.

Asistanların talepleri neydi?

Asistanlar genel taleplerinin yanında,

  • –          döner sermaye ücretlerinin maksimum seviyeye çıkarılması,
  • –          döner sermaye bordrolarının şeffaf olması,
  • –          bölümler arası farklılığın olmaması,
  • –          yıllık izinlerde yüksek kesintilerin yapılmaması,
  • –          kongre gidişlerinde kesintilerin olmaması,
  • –          ücretlerin ayın 15-20’si arasında tek kalemde ödenmesi,
  • –          yabancı uyruklu asistanlara döner sermaye hakkının verilmesi,
  • –          döner sermaye kurulunda bir asistan temsilcisinin bulunmasını da talep ettiler.
PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler