Sözleşmeye ATO onayı tazminattan kurtardı

Tarih : 17 Mayıs 2013

Çalıştıkları özel sağlık kuruluşundan ayrılan hekimler, maaş alamamaktan tazminat ödemeye kadar pek çok zorlukla karşı karşıya kalabiliyor. Ankara Tabip Odası bir süredir sözleşmelere müdahil olarak hekimlerin hak kayıplarını önlüyor. ATO, sorunla karşılaşan hekimlerin derhal meslek odasına başvurmalarını öneriyor.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan pek çok hekim özellikle işten ayrılma sırasında hak kaybına uğrayabiliyor. Özel hastaneler, “ticari sır” gerekçesiyle sözleşmelerini hekimlere vermiyor. Sözleşmeyi kontrol edemeyen hekimler ayrılış sürecinde sorunlarla karşılaşıyor.

Bu türlü mağduriyetlere karşı önlem almayı hedefleyen Ankara Tabip Odası’nın 1.5 yıl önce başlattığı uygulamanın amacına ulaştığı gözleniyor. Uygulama çerçevesinde özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya başlayacak hekimlerin iş sözleşmelerini inceleyen ATO avukatları, hekim aleyhine olabilecek eksiklikler saptadıkları takdirde ATO, kuruluştan bunların düzeltilmesini istiyor. Tek tek incelenen sözleşme maddelerinde, ücret ve ödenme biçimi, çalışma gün ve saatleri, yıllık ücretli izin ve fesih halleri maddelerinde hekimleri mağdur edecek hükümlerin yer almaması ve sözleşmelerin imzalı ve kaşeli olması dikkate alınıyor.

“Sözleşme örneği sayesinde tazminat ödemedim”

Geçtiğimiz yıl işe başlarken sözleşmesini incelenmek üzere ATO’ya teslim eden bir hekim, çıkışını isterken yaşadığı sorunları bu uygulama sayesinde aştığını belirtti. Çalıştığı özel sağlık kuruluşundan ayrılma sürecinde çalıştığı sürenin 1.5 ay eksik sayıldığını ve tazminat talep edildiğini söyleyen hekim, işe giriş sırasında ATO’ya teslim ettiği sözleşme örneği sayesinde hak kaybı yaşamaktan kurtulduğunu aktardı.

Uygulamanın önemini işten ayrılırken anladığını ifade eden hekim yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Hastaneler ticari sır diye iş sözleşmelerini vermiyorlar. O dönem bana da vermediler. ATO’dan da, sözleşme örneği vermeden üyelik belgesi almamı istediler ama ATO bunu kabul etmedi ve sözleşme örneğini verdik. Bir yılın sonunda işten ayrılırken ise ihbar süresini doldurmamı ve bir ay daha çalışmamı, çalışmayacaksam da tazminat ödememi istediler. İşe başladığımda çalışma iznim çıkana kadarki bir buçuk aylık çalışmamın maaşını ise henüz ödememişlerdi. O ilk dönem için elimde sözleşme olmadığından hakkımı aramaya kalksam arayamayacaktım. Neyse ki ATO’da sözleşmem olduğu için tazminat ödemeyeceğimi bir buçuk aylık maaşıma saymaları gerektiğini söyleyerek işten ayrıldım.  Bu uygulamanın ATO tarafından zorunlu tutulmasının önemini o zaman anladım. Bundan ben avantajlı çıktım.”

Av. Ayşegül Bulut, bazen ATO’ya verilen sözleşme ile hekime verilen sözleşmenin farklı olabildiğini hatırlatarak, hekimleri dikkatli olmaya çağırdı.

Hekimlerin haklarını koruyoruz

Uygulamayla ilgili bilgi aldığımız ATO hukukçularından Av. Ayşegül Bulut, amaçlarının hekimlerin işini zora sokmak değil alandaki emek sömürüsünün önüne geçmek olduğunu kaydetti ve “Bir anlaşmazlık durumunda en azından bizim elimizde sözleşme örneği oluyor.  Hekimi işten çıkarttıkları zaman kimi haklarını bu sayede koruyabiliyoruz” diye konuştu.

“Sözleşmeleri karşılaştırın”

Kötü niyetli davranışları önlemek adına hekimlerin de sözleşmelerini okumalarının önemli olduğunu aktaran Bulut, bazen ATO’ya verilen sözleşme ile hekime verilen sözleşmenin farklı olabildiğini hatırlatarak, bu gibi durumlara karşı hekimleri dikkatli olmaya çağırdı.

Maddeler nasıl düzeltiliyor?

Uygulamanın geri dönüşlerini almaya başladıklarını belirten Bulut,  birçok sözleşmede çalışma gün ve saatlerinin yasal süreler olmadığını gördüklerini ve haftada 45 saati aşanları genel olarak değiştirdikleri ya da fazla mesaiden saydırtarak ücret ödenmesini sağladıklarını anlattı.

Fesih halinde hekimlere tek taraflı tazminat ödeme zorunluluğu getirilmesini kabul etmediklerini ifade eden Bulut, “Farklı illerde şubesi olan kurumların yaptıkları sözleşmelerde hekimin diğer şubelerde de görevlendirilebileceği” ifadesini  “Ankara sınırları içinde” ifadesiyle değiştirdiklerini; ücretli yıllık izinler konusunda “hastanenin belirlediği zamanlar” gibi katı ifadeleri “hastanenin onay verdiği” değil “uygun olduğu” bir zaman dilimi biçiminde düzelttiklerini aktardı.


PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler