İzmir’de asistan hekimler ayakta!

Tarih : 15 Ocak 2013

İzmir’de asistan hekimler ayakta!

ATO Asistan Hekim Komisyonu

İzmir’de Bozyaka EAH asistanlarının, hastaneleri Kamu Hastane Birlikleri’ne bağlandıktan sonra CEO’dan gördükleri ilk uygulama ücretlerde kesinti oldu. Zaten yetersiz eğitim aldıklarını, nöbet ertesi izin kullanmaksızın çalıştıklarını, şiddetin sıradanlaştığı yoğun polikliniklerde tek başlarına hasta bakmak zorunda kaldıklarını, her gün illa ki bir arkadaşlarına SABİM soruşturması açıldığını dile getiren asistanlar, bu koşullarda çalışırken bir de ücretlerinde kesinti olması üzerine greve çıkma kararı aldılar. Ancak grev İzmir’de üç büyük eğitim araştırma hastanesinde tüm asistanların katılımıyla ve 2 üniversite hastanesinin yüksek desteğiyle gerçekleşti. Ne oldu da ücret kesintisi olmayan diğer hastanelerdeki asistanlar da Bozyaka EAH ile birlikte greve çıkmaya karar verdi?

İzmir’de asistanlar, sağlık çalışanlarının uzun süredir kabul etmekte güçlük çektiği bir gerçeği gördü. Birbiriyle hep ilişkili olan sağlıkta dönüşüm programı, kamu hastane birlikleri ve kamu özel ortaklığı süreçleri; küçük hastane, büyük hastane, iyi başhekim, kötü başhekim, eğitim araştırma, üniversite, hemşire, teknisyen, hoca, uzman, asistan, hastabakıcı, taşeron ayırmaksızın tüm sağlık emekçilerinin gündemlerini bir noktada ortaklaştırıyor. Herkese güvencesiz, yönetim baskısı altında, sürekli kapının işaret edilip baskının artırıldığı bir çalışma ortamı dayatılıyor. Yasaların bir günde iktidarın ihtiyacına göre şekillendirilebildiğini de göz önüne alırsak sağlık emekçilerinin elinde örgütlü mücadeleden öte bir güç bulunmuyor. İzmir’de yapılan “dayanışma” grevinin anlamı işte bu yüzden büyük.

Aralık sonunda İzmir’de yapılan TTB Asistan Hekim Kolu toplantısında asistan hekimlerin mücadelesinin burada kalmayıp yükseltileceği, hem hastanelerdeki diğer sağlık emekçilerine yayılması için hem de diğer illerdeki tüm asistanlara yayılması için çalışılması gerektiği konuşuldu, karar altına alındı.

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 5 Ocak’ta Ankara’da toplandı. Kamu Hastane Birlikleri’ne karşı mücadele programı Meclise katılan sağlık çalışanları ile birlikte oluşturuldu. Sayısız kere “Savaşa Hayır!” sloganının da dillendirildiği kürsüde asistan hekimler de söz aldı ve CEO’larla mücadelede geri adım atılmayacağını söylediler. Nitelikli uzmanlık eğitimi alma hakkı, insanca çalışma saatleri ve nöbet ertesi izin hakkı, performansa dayalı olmayan sabit adil ücretlendirme, SABİM’in kapatılması ve şiddete karşı gerekli önlemlerin alınması taleplerini bir kez daha dile getirmek için meclise katılan asistanlar bu hakları kazanana kadar aralıksız sürecek bir mücadele programını oluşturmaya karar verdi.

5 Ocak’ta tüm sağlık emekçileriyle oluşturulmaya başlanan mücadele programıyla birlikte daha iyi şekillenen asistan hekim hareketinden,  hastanelerinden ve haklarından vazgeçmeyen asistanlardan CEO’ların çekeceği var. Asistan hekimler CEO’lara geçit vermeyecek.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler