Gazi Üniversitesi Psikiyatri: Ne muayeneden ne eğitimden vazgeçiyor

Tarih : 17 Aralık 2012

Sibel Durak

Performans sisteminin yarattığı baskılara rağmen hasta sayısını artırmak için muayene süresinden, asistan eğitimlerinden kısmadan kaliteli hizmet sunmaya çalışan kliniklerden biri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği. Yeni hastaya ayrılan zaman diliminin en az yarım saat olması yönünde ilke kararı bulunan klinikte görevli uzman hekimlerden Dr. Aslı Kuruoğlu, Dr. Nevzat Yüksel, Dr. Behcet Coşar ve Dr. Burhanettin Kaya hem kliniğin çalışma koşullarını hem de psikiyatri dalının genel sorunlarını Hekim Postası için değerlendirdiler.

Polikliniğe başvuran hasta sayısı arttı

Günlük poliklinik sayısı 40 hasta civarında olan klinikte 2011 yılında 17 bin poliklinik, 1040 yatan hasta sayısına ulaşıldı. Dr. Nevzat Yüksel’e göre hasta sayısında yıllarla birlikte yaşanan artışın sebebi, önyargıların kısmen azalması ve hastaların bilinçlenmeye başlaması. Hem muayene süresi hem de asistan eğitimlerinden fedakarlıkta bulunmadan çalışmalarını sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Yüksel, asistan sayısına bağlı olarak hasta sayısında sınırlamaya gittiklerini belirtti.

Dr. Aslı Kuruoğlu bu konuda “Performans nedeniyle puanımızı çok artırmaktan ziyade hastalara yeterli zaman ayıralım istiyoruz. Psikiyatri özel ilişkiye dayalı bir dal. İlişki kurmadan görüşme yapamazsınız. Bu ilişkiyi 10 dakikada kurup, tanısal değerlendirme yapıp, ardından tedavi yapmak mümkün değil. Ya hasta sayısını kısıtlayacaksınız ya da tamamen hizmet sektörü olup hiçbir şekilde kaliteyi düşünmeyeceksiniz.  Bunun ortası yok.  Bu nedenle klinik olarak yeni hastaya ayrılan zaman diliminin en az yarım saat olması yönünde kendi aramızda karar aldık” diye konuştu.

Tercih sırası ve puanları yükselişte

Son dönem sağlık politikalarıyla birlikte kadın doğum, cerrahi, pediatri gibi branşlarda malpraktis açısından risklerin artmasıyla bu branşları tercihlerde bir düşüş yaşanırken, psikiyatri, dermatoloji, göz, fizik tedavi gibi branşları tercihlerde ise artış oldu. Bununla birlikte nöbet sayısının diğer branşlara oranla az ve çalışma koşullarının rahat olması da psikiyatrinin tercih edilme nedenleri arasında yer alıyor. Klinikte görevli hekimler, alanın genel olarak tercih edilir hale gelmesinin yanında Gazi Psikiyatri bölümünün de her geçen yıl, tercih sırasındaki yeri ve puanının yükseldiğine dikkat çektiler.

Konuya ilişkin olarak Dr. Behcet Coşar, Gazi Psikiyatrinin seçilme nedenleri arasında artan kaliteli yayın sayısı ve branşlaşmaya verilen önem kadar, eğitimin merkezde yer aldığı bir klinik olmasının da belirleyici rol oynadığını anlattı. Coşar, asistan eğitimlerinin yıl içinde düzenli olarak programlandığı ve perşembe günlerinin eğitime ayrıldığı bilgisini verdi.

Terapiye değer verilmiyor

Performans sistemi nedeniyle tedavi yöntemlerinden biri olan terapi uygulamalarına gereken önemin gösterilmemesi alanın genel problemi. Daha özellikli eğitim gerektiren terapilerin halen sohbet gibi görüldüğünü belirten Dr. Aslı Kuruoğlu, kurumlarda zaman içerisinde 45 dakikalık belli sistematiği olan terapinin verilmemeye başlandığı bir noktaya gelineceğine dikkat çekerek, “O zaman psikiyatri sadece ilaç tedavisi uygulayan bir kliniğe dönüşecek” yorumunda bulundu.

Terapi konusunda direnen kliniklerden biri

Dr. Burhanettin Kaya ise, Sağlık Uygulama Tebliği ve Bütçe Uygulamaları Talimatları uygulamalarının psikiyatri alanında verilen hizmeti değersizleştiren, gelir düşüklüğüne sebep olan ve hekim emeğini yok sayar nitelikte olduğunu kaydetti. Gazi Psikiyatrinin terapi konusunda direnen kliniklerden biri olduğunu sözlerine ekleyen Kaya, “Bizler de genel eğilime uysak 5 hasta yerine 10 hasta bakar, daha çok tetkik ister, çok ilaç yazarız ama terapisiz danışma hizmeti sürdürülemez” diye konuştu.

Danışma merkezlerini denetim mekanizması işlemiyor

Yaşam koçu, kişisel gelişim uzmanı, reiki eğitmeni gibi değişik sıfatlar taşıyan kişilerin, psikiyatrinin alanına giren hastalıkları tedavi iddiaları toplum sağlığını olumsuz etkileyecek riskler barındırıyor.  Muayenehane açma koşullarının zorluklarına rağmen danışma merkezi açma konusunda yasal düzenleme ve denetim mekanizması yeterince işlemiyor.  Konuya ilişkin olarak Dr. Aslı Kuruoğlu, bu merkezlerde “5 seansta tedavi” adı altında yapılan reklamların, ruhsal hastalığı olan popülasyonun sömürülmesine ve uygun tedavinin gecikmesine sebep olduğunu anlattı.

Benzer şekilde koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Dr. Burhanettin Kaya da, yasal düzenlemelerle alanla uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerin hizmet vermelerinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Hipnoz tedavi etmez

Özellikle hipnozla tedavi iddialarına karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Dr. Nevzat Yüksel, hipnozun bir tedavi yöntemi değil sadece bir teknik olduğunu belirterek,  hastalığın gerçek nedenlerine inmeden sadece hipnozla hiçbir hastalığın iyileştirilemeyeceğini söyledi. Alan dışı kişilerce yapılan hipnozun kötüye kullanıma müsait bir teknik olduğunu aktaran Dr. Kuruoğlu da, sadece para kaybı değil, hastaların zarar görme risklerinin de olabileceği konusunda uyardı.

Tarihçe

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinin temelleri 1984 yılında İsmail Çifter, Erdal Işık ve Nevzat Yüksel tarafından atıldı. Klinik ilk olarak Trafik Hastanesi’nin acil servisindeki bir odada 3 öğretim üyesiyle hizmet vermeye başladı. 1984 yılının Eylül ayında Gazi Üniversitesi’nin Gölbaşı’ndaki kampüsüne taşınan klinik 20 yıl boyunca burada hizmet vermeye devam etti. 2004 yılında Alkol ve

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz

Arşivler