Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Meslek Örgütlerinin Öncelikleri Arasında Olmalı!

Tarih : 13 Kasım 2012

Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Meslek Örgütlerinin Öncelikleri Arasında Olmalı!

 

Dr. Dilek Aslan

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu ve

Türk Geriatri Derneği Üyesi

 

 Türkiye’de dünyanın büyük bir bölümü ile uyumlu olarak doğuşta beklenen yaşam süresinde ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payında artış söz konusudur. Yapılan tahminler ülkemizde 2010-2015 yılları için doğuşta beklenen yaşam süresinin 74,6 yıl olduğunu ortaya koymaktadır.[1] Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise ülkemizde 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları nüfusun %7,3’ünün 65 yaş ve üzeri grupta olduğuna işaret etmektedir.[2] Bu değişim şüphesiz “olumlu” bir durum olup sürecin ihtiyaç duyduğu önlem ve çalışmaların eş zamanlı olarak tamamlanması gerekmektedir.

Toplumda yaşlı nüfusun gereksinimleri ekonomik, sosyal, sağlık başta olmak üzere pek çok açıdan öne çıkmaktadır. Sağlıkla ilgili sürece dair kamusal sorumluluk birincil sorumluluk olmakla birlikte özellikle meslek örgütlerinin yaşlanmakta olan toplumun gereksinimlerinin hekimler ve sağlık çalışanları açısından doğru bir şekilde karşılanabilmesi için rol ve sorumluluklarını hatırlamak gerekir. Meslek örgütlerinin yapabileceği pek çok şey olmakla birlikte hekimlere yönelik sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim (STE/SMG) etkinlikleri düzenli aralıklarla sürdürülebilir.

Yaşlı sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili temel yaklaşımların ve erken tanı, tedavi, rehabilitasyon seçeneklerinde güncel bilgilerin paylaşılması amacıyla Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Türkiye Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesi işbirliğinde 22-23 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da birinci basamakta çalışan hekimlere yönelik Temel Geriatri Sempozyumu düzenlendi. “Yaşlanan Dünya ve Yaşlanan İnsanlar, Yaşlının Değerlendirilmesi ve “Check up”, Yaşlılık Döneminde Çevrel Damar Hastalıkları, Yaşlılarda Sık Görülen Pulmoner Hastalıklar ve Tedavi İlkeleri, Yaşlıda Psikiyatrik Sorunlar, Yaşlılarda Görülen Kas İskelet Sistemi Problemleri, Yaşam Kalitesi: Yaşlılık Döneminde Öne Çıkanlar, Yaşlıda Gastrointestinal Sistem Sorunları, Yaşlıda Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma, Yaşlılık Döneminde Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri, Yaşlılık Döneminde Acil Sorunlar, Yaşlılarda Sık Karşılaşılan Deri Sorunları ve Önlemler” konularının konuşulduğu etkinliğe 100’ün üzerinde meslektaşımız katıldı. Sempozyumda eğiticilerin bilgi ve deneyimleri katılımcıların gereksinimleriyle buluştu.

Alınan geribildirimlerden meslektaşlarımızın temel beklentisinin bu gibi etkinliklerin düzenli aralıklarla tekrarlanması olduğu da anlaşılmaktadır.

Benzeri etkinliklerin sürdürülebilmesi dileğiyle….


[1] Türkiye’nin Demografik Yapısı ve Geleceği. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13140. Erişim: 4.11.2012.

[2] Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2011. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736. Erişim: 4.11.2012.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler