Yan dal yapanın suçu ne?

Tarih : 13 Kasım 2012

Sibel Durak

Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla hekimlere adeta “yan dal yapmayın” çağrısında bulunuyor. Uzmanlıklarını yan dal ile pekiştiren hekimler bunun bedelini özel hastanelerde çalışma kapıları kapatılarak, yeniden zorunlu hizmet görevi yaparak ve düşük performans puanları ile ödüyor.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 11 Şubat 2012’de yapılan değişiklikte “İşten ayrılan hekimin yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir. Yan dal uzmanlığı bulunanlar ise, ancak kuruluşun o yan dal uzmanlığında kadrosu bulunması halinde başlatılabilir” hükmünün getirilmesiyle yan dalcılar adeta çalışamaz hale getirildi. Yan dal kadroları özel hastanelerde zaten yok denilecek kadar az sayıda. Bu koşullar içinde yan dal ve ana dal uzmanlıkları birbirlerinden ayrı alanlarmış gibi değerlendirilerek, yan dal uzmanı kadrosu bulunmayan özel hastanelerde uzmanların ana dallarında çalışmalarının da önü bu şekilde kapatılmış oldu. Ortalama 2-4 yıllık eğitim süresi ve ikinci kez mecburi hizmet yükümlülüğü ile yan dal uzmanlığının hekimler için cazip hiçbir tarafı kalmadı.

Çalışma hürriyetimiz engelleniyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıklarında da yan dal uzmanı olarak çalışan ve gazetemize konuşan bir hekim, “Her insan Anayasal bir hak olarak çalışma hürriyetine sahiptir. Sağlık Bakanlığı’nın yönetmelikleri yan dal yapan hekimlerin bu hakkını elinden alıyor” yorumunda bulundu.

İkinci kez mecburi hizmet

Uzmanlık alanında mecburi hizmetlerini yapan hekimler,  yan dal uzmanlığını bitirdiklerinde yeniden mecburi hizmet yapmadan göreve başlayamıyorlar. Bu durum nedeniyle yan dal uzmanlığından istifa edenler dahi oluyor. Mecburi hizmetini tamamlayan yan dal uzmanının bulunduğu ilden ayrılabilmesi, tayin olması ya da kamudan istifa ederek özel hastaneye geçmesiyle mümkün olabiliyor. Hükümetin kendi sağlık politikalarını yürütmek ve yan dal uzmanlarının özele geçişini kısıtlamak için bu uygulamayı getirdiğini düşünen hekimler, “ Yan dal uzmanları çok kıymetli. Bir yan dal uzmanını mecburi hizmete atadığınızda bu kişinin gidiş yollarını kapatırsanız o kişi orada kalır, hekim hareketini engellemiş olursunuz” değerlendirmesinde bulunuyorlar.

 Yan dal yap, performansın “düşük” olsun

Emek ve hizmetin niteliği yerine hasta ve tetkik sayına dayanan performans sistemi yan dal uzmanlarını da vuruyor. Ana dal branşlarının yetemediği, daha ileri araştırma gerektiren vakalarla günlerce ilgilenmek durumunda kalan yan dal uzmanlarının baktıkları hasta sayısı hastane ortalamasının altında kaldığı için uzmanlar kamuda yan dal yapmanın bedelini düşük performans paylarıyla ödemiş oluyorlar. Görüştüğümüz yan dal uzmanı bir hekim, çok fazla vakit, emek ve kafa gücü gerektiren hastalarla ilgilendikleri için cezalandırıldıklarını söyleyerek, “Bir hastaya günlerinizi verirsiniz, emek yoğun çalışırsınız ama sonuçta performans söz konusu olunca hasta sayısına bakılıyor. Poliklinikte çalışan bir uzmanın baktığı hasta sayısı yüzü bulurken, yaptığımız iş gereği bizim hasta sayımızın o rakamlara ulaşması mümkün değil. Tüm yan dallarda yaşanıyor bu durum. Fazla alalım demiyoruz, ama en az diğerleri kadar alalım biz de.” diye konuşuyor.

Bu yıldan itibaren yılda bir kez yapılacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 25 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl açılan yan dal kadroları arasında yer alan bölümlerin bazıları şunlar: Gastroentoroloji Cerrahisi, Cerrahi Onkoloji,  Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Endokrinolojisi, Neonatoloji, Çocuk Romatolojisi, Gelişimsel Pediatri, Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Acil, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Gastroentorolojisi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları, Çocuk Genetik Hastalıkları, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Radyolojisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Hematoloji, Gastroenteroloji, Tıbbi Onkoloji, Geriatri, Nefroloji, Perinatoloji, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Viroloji,  Klinik Nörofizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Sitopatoloji, El Cerrahisi, Yoğun Bakım, Algoloji, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, Romatoloji, Çocuk Ürolojisi.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler