Yeni Anayasa ve Meslek Örgütleri

Tarih : 07 Eylül 2012

 

Dr. Özden Şener

ATO Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Liberal Düşünce Topluluğu Derneği’nin (LDT) bu yıl yayınladığı Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi (Hazırlayan: Ekrem Candan, Proje Koordinatörleri: Atilla Yayla, Bican Şahin, Özlem Çağlar Yılmaz) başlıklı raporu şöyle bitiyor:

“…Dolayısıyla, sivil toplumu ve sivil toplum kuruluşlarını güdükleştiren, meslek mensuplarını, tüketicileri ve nihai olarak toplumu tahakküm veya vesayet altına alan, tarihsel süreç içerisinde darbe sonrası dönemde kazanılmış ‘kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu statüsüne’ yeni Anayasa’yla son verilmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek için gerçek bir reform iradesine ihtiyaç duyulacağı kesin ve tartışmasızdır.

 

Hazırlanacağı öngörülen Anayasa’nın ‘yeni’, ‘sivil’, ‘özgürlükçü’ ve ‘demokratik’ olma keyfiyeti bu alanda benimsenecek yaklaşımla da test edilmiş olacaktır. Bu itibarla, yeni Anayasa’da bu konuda yapılacak düzenlemenin mevcut yapının (statükonun) rant ve imkânlarından yararlanan çıkar gruplarının talepleri doğrultusunda değil, vatandaşların serbest iradesinden doğacak ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte çoğulcu ve özgürlükçü olması önerilmektedir.”

Ne kadar rahat, pervasız, kaba ifadeler, değil mi? Bilim insanlarınca kaleme alınmış olan bu “bilimsel” raporda, ardı ardına sıralanan yakıştırma ve suçlamalara dayanak olacak bir veri yok.

Daha önce Sayın Sağlık Bakanı’nın başeditörlüğünde dilimize kazandırılmış olan meşhur kitapta reformcuya önerilenlere ne denli benziyor: “Onların (meslek örgütünün), kendi çıkarlarına hizmet eden küçük ve marjinal gruplar olduğunu söyleyin”

LDT rapor için Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği’nden (USİDER) “proje katkısı” almış olduğunu deklare ederek kendilerine teşekkür ediyor. USİDER, Ankara Öveçler’de, telefonla arayanlara temizlik emekçisinin yanıt verdiği ve “yetkilinin orada olmadığını” söylediği bir dernek.

Meslek örgütleri için çoklu yapı ve gönüllü üyelik önerilen raporda, bunun sakıncaları da şöyle sıralanıyor:

Örgütlenme konusunda karmaşık bir yapının ortaya çıkması

Gönüllü üyelik nedeniyle meslek örgütlerinin yeterli düzeyde üyeye sahip olamamaları

Finansman konusunda karşılaşılabilecek yetersizlikler

Farklı meslek örgütleri arasında yaşanabilecek rekabet ve mücadele

Kimileri için “memnuniyet verici” sakıncalar!

USİDER’de bir yetkiliye ulaşabilseydik belki biz de proje desteği talep ederdik; olmadı. Şimdi mecburen özkaynaklarımızla (yani üyelerimizin ödediği aidatlarla) değerli siyaset bilimcilerin ve hukukçuların katkılarıyla, emek ve meslek örgütlerine tarihsel perspektiften bakan, diğer ülke örnekleriyle mukayese eden, demokrasi-meslek örgütü ilişkisini tarif eden nesnel bir rapor hazırlıyoruz; emekten, halktan ve haktan yana bir yeni Anayasa’ya katkı koymak üzere…

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler