Pranga ve Vicdan

Tarih : 07 Temmuz 2012

Dr. Özden Şener

ATO Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Ankara Tabip Odası’nın hekim hakları alanında yürüttüğü iki çalışma daha başarıya ulaştı. İntörn hekimler artık 12 ay boyunca aylık 300 TL gibi bir aylık alacaklardır. Bir diğer konu ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yapılan ve “adrese teslim” diye tarif edilen atamaların mahkeme tarafından iptal edilmiş olmasıdır.

 

Her iki olay da meslek örgütünün gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Bu gibi başarılar hekimlerin memnuniyetini sağlamakta ve de tabip odasına güveni pekiştirmektedir.

 

Yine de bugün bizler, bu somut başarılar karşısında dahi mutluluk yerine burukluk içerisindeyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu çetin koşullar yüzümüzün gülmesine engeldir. Bugün ülkemiz ciddi bir savaş tehlikesi yaşamaktadır. Gözaltı ve tutuklamalarla bütün muhalif kişiler ve kuruluşlar susturulmak istenmektedir. Kadın bedeni üzerinden yapılan siyaset de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddet giderek tırmanmaktadır. Hapishanelerdeki, devletin güvencesinde olması gereken insanlar yanarak, kanser olarak, enfarktüs geçirerek ölmektedir. Bugün Türkiye’de evde, sokakta, her yerde şiddet vardır. Şiddet adeta bir yönetim biçimi haline gelmiştir. Bizlerden kendi beyinlerimize pranga vurmamız istenmekte, bunu yapmayanların bedenlerine pranga vurulmaktadır.

 

Bu tablo içerisinde halkın sağlık hakkını ya da hekimlerin mesleki sorunlarını konuşmak zordur. Çocukların hapishanelerde tecavüze uğradığı bir ortamda bizim intörn aylıkları için sevincimiz ancak mahcup bir sevinç olabilir.

 

Mesleki haklarımız için yürüttüğümüz mücadele ancak her bireyin insan ve yurttaş olmaktan gelen haklarının gözetildiği, huzurlu, barış içinde, özgür ve adil bir Türkiye’de kıymet ifade eder.

 

Böyle bir Türkiye’yi özlemek yetmez. Bu hayal için hepimizin, her birimizin katkısına da ihtiyaç vardır. Hiçbirimiz için tek başına kendimizi kurtarmak ihtimalimiz olmadığı gibi, yaşananlara sessiz kalmaya da hakkımız yoktur. Zaten çevremizde bunca acı yaşanırken böyle bir ihtimal gerçek olsaydı; herhalde vicdanımız yakamızı bırakmazdı.

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler