Ankara Sağlık Hakkı Meclisi kuruldu

Tarih : 08 Mart 2012

Halk ve sağlıkçılar yan yana!

Ankara Sağlık Hakkı Meclisi’nin kuruluşu düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. ATO’nun da dahil olduğu çok sayıda meslek odası, sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün bir araya gelerek kurduğu Meclis, 11 Mart’ta toplanacak olan Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi için hazırlıklarına başladı.

TTB Genel Merkezi’nde 3 Mart Cumartesi günü düzenlenen toplantının ardından yapılan basın açıklamasıyla, “Halk ve sağlıkçılar karşı karşıya değil yan yanadır” denilerek, Ankara Sağlık Hakkı Meclisinin kurulduğu ilan edildi. Ankara Sağlık Hakkı Meclisini kurmak üzere, aralarında Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, SES, BES, TMOBB, DİSK, KEKS, Altı Nokta Körler Derneği, Tüketici Hakları Derneği, Halkevleri, CHP, EMEP, ÖDP, TKP, DSP, HKP, İP’nin de bulunduğu birçok meslek odası, sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü bir araya geldi.
Ankara Sağlık Hakkı Meclisinin, 11 Mart’ta Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda toplanacak olan Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisinin evsahipliğini üstleneceği vurgulanan toplantıda, bu süre içerisinde yerelde yapılacak hazırlıklar planlandı. ATO Başkanı Bayazıt İlhan, Genel Sekreteri Selçuk Atalay ve TTB Merkez Konsey üyelerinin de katıldığı toplantı boyunca ayrıca, hem sağlık emekçilerinin haklarını, hem de halkın ücretsiz, nitelikli, kolay ulaşılabilir sağlık hakkını savunma iradesi de sıkça dile getirildi.

Sorunların kaynağı sağlıkçılarda değil sistemin kendisinde aranmalı
Meclisin kuruluşuna ilişkin basın bildirisini Mamak Sağlık Hakkı Meclisi faaliyetlerini yürüten Kemal Yılmaz okudu. “Sağlık herkes için eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir olmalı!” diyen Yılmaz, sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanan sorunların nedeninin ne hekimler ne de diğer sağlık çalışanları olduğunu, sorunların kaynağını sağlık sisteminin kendisinde ve bizzat Sağlık Bakanı’nda aramak gerektiğini belirtti.
Basın açıklamasında ayrıca, “Mücadele, halkın sağlıklı yaşama hakkını savunanlarla, yani bizlerle bu hakka göz dikenler, Başbakan’ın kendi ifadesiyle ‘insan hayatını fırsata çevirenler’ arasındaki mücadeledir” ifadelerine yer verildi. Bundan böyle sağlık hizmetini alanlar ve verenler olarak birlikte hareket edeceklerini söyleyen Yılmaz, “Bu amaçla işte bugün burada sizlerin aracılığınızla ilan ediyoruz: Ankara Sağlık Hakkı Meclisi kurulmuştur” şeklinde konuştu.

Toplantıda, 11 Mart’ta toplanacak olan Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’ne sunulmak üzere şu kararlar alındı:

1. Sağlık bütün insanların doğuştan kazandığı en temel insan hakkıdır.
2. Her türlü sağlık hizmeti ülkemiz içinde yaşayanlara veya gereksinmeleri durumunda ülkemizde konuk ya da başka bir nedenle bulunanlara kimlikleri olsun ya da olmasın parasız olarak sunulmalıdır.
3. Her türlü vergi insanların gelirlerine ve servetlerine göre alınmalı, her türden sağlık gideri başkaca bir katkı katılım, sigorta primi vb. olmaksızın genel bütçeden karşılanmalıdır.
4. İnsan olma hukuku, uluslararası hukuk, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, TC Anayasası bireylerin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmekle devleti, yani Sağlık Bakanlığı’nı görevlendirmiştir. Bu görev hiç bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu ya da başkaca oluşumlara devredilemez.
5. Hiç bir kurumun veya kişinin gelir tespiti amacıyla evlerimize girmesine izin vermeyeceğiz. Bunu onur kırıcı ve haneye tecavüz olarak değerlendiriyoruz.
6. Tüm emeklilerin maaş bordroları kolay ulaşılabilir hale getirilmelidir, kesinti ayrıntıları açık ve anlaşılır olmalı, eczaneler hiç bir şekilde SGK adına tahsilat yapmamalı, bu görevi reddetmelidir.
7. Sağlık hakkımıza sahip çıkmayı hem kendimize hem de insanlığa karşı bir görev biliyoruz. Sağlık hakkımızın gaspedilmesine karşı tüm toplumsal kesimleri başkaca bir neden aramaksızın “Sağlık Hakkı Meclisleri”nde örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler